Lemmer Ahoy 2018 succes It Doarp Grou

Lemmer Ahoy 2018 staat in het teken van veranderingen.

De Zevenwolden heeft naar aanleiding van oplopende aanvaringen in de afgelopen jaren gekozen voor een nieuwe opzet. Tot nu toe startten de klassen allen zo spoedig mogelijk achter elkaar. Dit om de mogelijkheid te creëren om minimaal twee wedstrijden per dag te zeilen. Jaarlijks komen steeds meer schepen, waardoor steeds vaker ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties ontstaan, vooral wanneer alle schepen gelijktijdig in de Baai varen. De zeilvereniging zag zich genoodzaakt om het roer om te gooien.

Kampioen in klasse 1,  Johannes Meeter          Skûtsje Huzum
Kampioen in klasse 2,  Pieter Jilles Tjoelker   Sterke Jerke
Kampioen in klasse 3,  Sjoerd Kleinhuis           Lytse Earnewaldster

Klik hier voor meer info >>>