Skûtsje Kommisje Grou

Jan Feike Hoekstra: voorzitter
Margje Doop: secretaris eigenarencommissie
Sicco van der Meer: secretaris wedstrijdcommissie
Fedde van der Werf: technische zaken
Arno Huisman: wedstrijdleider
Jan Bouma: commerciële zaken
Martijn Riewald: algemene zaken